top of page

CAR TIP- קניית רכב

רגע לפני המעבר לשלב הבא עם רכב שמצא חן בעינינו, חשוב לוודא מול המוכר שאין שעבוד על הרכב. במידה וקיים שעבוד, יש לוודא לפני העבר הבעלות מול המוכר כיצד הוא מתכוון לסלק אותו.

מה זה שעבוד רכב? התחייבות של בעל הרכב כלפי גורם אחר (לרוב בנקים או גופים פיננסיים) כנגד לקיחת הלוואה.


0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page