top of page

בישראל של היום יש כל כך הרבה אפשרויות קנייה - יד 2, סוחרי רכב, מגרשי טרייד אין, רכב חדש, רכב 0 ק"מ, לקנות מהדודה שנסעה איזה 100 ק"מ בחודש, ורגע בכלל השכן מוכר עכשיו איזה רכב בזול...
וגם אחרי שכבר החלטנו ממי לקנות, מה נבדוק? הרי כולם מוכרים רק יד ראשונה מרופא, הכי שמור בארץ (ואז אתה מגיעה ומגלה שבכלל הרופא מכר את הרכב לפני 3 ידיים והיום הוא בכלל יד רביעית מנהג חדש), ובעצם ההוא שאמר שהרכב חדש בלי שריטה שכח לציין שזה כי הוא צבע את כולו אחרי איזו תאונה). 
וקצת יותר בהרחבה:

bottom of page